Coronamaatregelen Praktijk Rachela

December 2020

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte op maandag 14 december jl. verandert er in wezen niets voor Praktijk Rachela en kan de begeleiding doorgaan in principe zoals we dit gewend zijn te doen.

Wel willen wij aangeven dat er in basis geen huisbezoeken plaatsvinden.

 

Dit betekent dat begeleiding in de praktijk mag plaatsvinden met in achtneming van de coronamaatregelen.

Waarom kan de begeleiding doorgaan?

Dit komt omdat wij werkzaam zijn in een beroepsgroep die valt onder (para)medische beroepen, zoals mensen werkzaam in de zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning.

Algemene insteek is dat de begeleider samen met de cliënt en naastbetrokkenen besluit op welke wijze (face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden) de behandeling plaatsvindt.

 

Regels voor hygiëne

 • Was vaak de handen, kinderen wassen bij binnenkomst en vertrek van de praktijk hun handen.

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Was daarna de handen.

 • Schud geen handen.

 

Regels voor 1,5 meter afstand houden

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 

Verplicht dragen van een mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in de volgende situaties een mondkapje te dragen:

in gebouwen waar mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer men achter een plexiglas scherm heeft plaatsgenomen en op de stoel zit.

Zie ook de informatie via deze links:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/14/toespraak-14-december-coronaregels-per-15-december-in-beeld/Webversie-Beeldsamenvatting+Coronaregels_14Dec2020_toeg_Web.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/14/toespraak-14-december-coronaregels-per-15-december-in-beeld/Beeldsamenvatting%2BCoronaregels_14Dec2020_print.pdf

November 2020

I.v.m. COVID-19 wijzen wij onze bezoekers op de algemene richtlijnen van het RIVM en de controlevragen. Als u een van de vragen met 'ja' moet beantwoorden, dan vragen wij u uw afspraak te verzetten of online te laten plaatsvinden. 

 

Augustus 2020

Praktijk Rachela gaat binnenkort weer open en blijft de coronamaatregelen van de Rijksoverheid opvolgen.

Er wordt gewerkt met 

Juni 2020

Praktijk Rachela blijft de maatregelen van de Rijksoverheid opvolgen.

Meer informatie hierover vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal

 

Mei 2020

Met inachtneming van de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM vervolgt Praktijk Rachela de begeleiding op locatie.

Begeleiding met leerlingen in PO en VO kan plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen van de Rijksoverheid, dus op 1,5 meter afstand.

 

Praktijk Rachela vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende richtlijnen:

 

Afstand

 • Houd 1,5 meter afstand tussen de begeleidster en het kind.

 • Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden.

 • Kinderen boven 12 jaar houden onderling 1,5 meter afstand.

 

Alleen kinderen, geen ouders

In de praktijk worden alleen kinderen in PO- en VO-leeftijd toegelaten. Eventuele ouders worden gevraagd buiten afscheid te nemen of te wachten.

 

Groep begeleiden

Een groepje kinderen kan begeleid worden tot een maximum van 3 kinderen, waarbij de regels over afstand houden onder en boven 12 jaar gelden (zie Afstand).

 

Gebruik van materialen

Ieder kind krijgt eigen materialen of Praktijk Rachela maakt de materialen tussen elk kind schoon.

 

Wachtkamer

De wachtkamer is zo ingericht dat kinderen boven 12 jaar tenminste 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.

Ouders wachten buiten op hun kind(eren).

 

Hygiënemaatregelen

Praktijk Rachela hanteert de maatregelen van het RIVM waaronder:

 • Was handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.

 • Gebruik papieren handdoekjes of gebruik handdoek eenmalig.

 • Geen handen schudden.

 • Hoesten/niezen in de elleboog.

 • Maakt de materialen en de praktijk steeds grondig schoon.

 

Bij klachten geen begeleiding

Zowel voor Praktijk Rachela als voor de kinderen geldt dat de begeleiding in de praktijk niet door kan gaan als er klachten zijn zoals verkoudheid, niezen, hoest, keelpijn of koorts. Houdt hiervoor de RIVM richtlijnen aan.

Hooikoorts of het coronavirus

Loopneus, niesbuien, kriebelhoest en benauwdheid. Dan denk je al snel aan Corona, maar dat hoeft niet. Het zou zomaar hooikoorts kunnen zijn. De symptomen lijken behoorlijk op elkaar. Hoe kunnen we de klachten van elkaar onderscheiden en wat is nou dat wondermiddel tegen hooikoorts?

Bioloog Arnold van Vliet in Stax&Toine: "Het belangrijkste verschil is dat bij hooikoorts geen koorts voorkomt. Bij corona krijg je wel koorts."

https://www.nporadio1.nl/consument/23258-heb-ik-hooikoorts-of-het-coronavirus-zo-ontdek-je-het-verschil

RIVM en de Rijksoverheid

Voor meer informatie over de maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid kijk op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Praktijk Rachela

 • Betrokken en persoonlijk: een persoonlijke benadering met betrekking tot problemen.

 • Deskundig: ik ben HBO- en universitair opgeleid en houd mijn vakkennis bij door na- en bijscholing.

 • Kwaliteit: aangesloten en geregistreerd bij de beroepsverenigingen NVO, SKJ.

 • Maatwerk: iedereen is uniek en krijgt een persoonsgebonden aanpak.

 • Oplossingsgericht: samen werken aan een oplossing van problemen.

 • Snel: op dit moment geen wachtlijst (1 januari 2021).

Button-Ambassadeur-500x121_Tafelmethode
wegwijzer-gecertificeerd.jpg
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram

© Copyright 2017 - 2021 alle rechten voorbehouden  - Praktijk Rachela & Rachela Slegh-Imperator

PR / T 033 200 0358 | M 064 341 7021 | info@praktijkrachela.nl