top of page

Werkwijze

Het informatieve- en kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend informatief gesprek. Na dit gesprek kunt u besluiten of u van mijn diensten gebruik wil maken. Als u besluit van mij diensten gebruik te maken volgt er een intakegesprek.

U kunt er ook voor kiezen om het kennismakings- en informatieve gesprek over te slaan. In dat geval wordt er direct gestart met een intakegesprek.

 

Tijdens het gesprek zal ik navraag doen over het ouderlijk gezag. Aan beide ouders vraag ik expliciet toestemming om het kind te onderzoeken en of te behandelen.

 

Het intakegesprek

In geval van een verwijzing door bijvoorbeeld een huisarts of het wijkteam, start ik na ontvangst van de verwijzing met het intakegesprek. In dit gesprek staan wij samen stil bij de reden van aanmelding. Samen met u doorloop ik de leefgebieden. Het resultaat van dit intakegesprek is een verslag met een analyse en conclusie. In die conclusie staat wat de volgende stap is of kan zijn.

 

De derde stap in mijn werkwijze is diagnostiek (onderzoek), behandeling of handelingsadviezen.

Onderzoek

Een onderzoek kan het volgende inhouden:

  • Diagnostiek bij leerproblemen

  • Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)

  • Psychologisch Onderzoek (PO)

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Wanneer u vragen heeft over de schoolse vaardigheden van uw kind, kunt u ervoor kiezen een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) te laten afnemen. Het PDO brengt het niveau van verschillende schoolse vaardigheden van uw kind in kaart zoals de leesvaardigheid, de spellingvaardigheid en de rekenvaardigheid.

Psychologisch onderzoek

Naast het PDO is het ook mogelijk om een psychologisch onderzoek (PO) af te nemen. Als u hiervoor kiest, breng ik het intelligentieprofiel en eventueel de persoonlijkheidskenmerken van uw kind in kaart. Daarnaast is het mogelijk om diagnostiek ten behoeve van dyslexie en of dyscalculie in het PO of VO te doen.

Indicatie

Na afloop van het onderzoek schrijf ik een verslag waarin ik een indicatie aan u voorleg, voorstellen voor één of meerdere behandeling.

 

Binnen Praktijk Rachela heeft diagnostiek als doel een persoon uit een hoek te halen en op weg te helpen. Wat heeft deze persoon van een ander in een bepaalde situatie nodig.

DSC03222.JPG
Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page