Missie en Visie

Missie

Als professional stel ik het belang van de hulpvrager centraal.

Met mijn praktijk richt ik mij op iedereen die als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, een sociaal emotioneel probleem, of om andere redenen extra zorg en ondersteuning nodig heeft.

Visie

Ik ben van mening dat iedereen een hulpaanbod moet kunnen krijgen dat past bij zijn achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Die persoon moet – waar nodig met specifieke ondersteuning – de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Een passende deelname aan het onderwijs en de maatschappij dient mogelijk te zijn, en hier wil ik graag aan bijdragen.

Iedereen is welkom bij Praktijk Rachela. Iedere persoon is uniek en bijzonder en krijgt bij Praktijk Rachela een bij de persoon passende aanbod aangereikt.

Praktijk Rachela ondersteunt!

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Praktijk Rachela

  • Betrokken en persoonlijk: een persoonlijke benadering met betrekking tot problemen.

  • Deskundig: ik ben HBO- en universitair opgeleid en houd mijn vakkennis bij door na- en bijscholing.

  • Kwaliteit: aangesloten en geregistreerd bij de beroepsverenigingen NVO, SKJ.

  • Maatwerk: iedereen is uniek en krijgt een persoonsgebonden aanpak.

  • Oplossingsgericht: samen werken aan een oplossing van problemen.

  • Snel: op dit moment geen wachtlijst (1 januari 2021).

Button-Ambassadeur-500x121_Tafelmethode
wegwijzer-gecertificeerd.jpg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Copyright 2017 - 2021 alle rechten voorbehouden  - Praktijk Rachela & Rachela Slegh-Imperator

PR / T 033 200 0358 | M 064 341 7021 | info@praktijkrachela.nl