top of page

Missie en Visie

Missie

Als professional stel ik het belang van de hulpvrager centraal.

Met mijn praktijk richt ik mij op iedereen die als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, een sociaal emotioneel probleem, of om andere redenen extra zorg en ondersteuning nodig heeft.

Visie

Ik ben van mening dat iedereen een hulpaanbod moet kunnen krijgen dat past bij zijn achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Die persoon moet – waar nodig met specifieke ondersteuning – de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Een passende deelname aan het onderwijs en de maatschappij dient mogelijk te zijn, en hier wil ik graag aan bijdragen.

Iedereen is welkom bij Praktijk Rachela. Iedere persoon is uniek en bijzonder en krijgt bij Praktijk Rachela een bij de persoon passende aanbod aangereikt.

Praktijk Rachela ondersteunt!

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page