top of page

Aanbod zoals......

Psycho-educatie

 

Een onderdeel van mijn (thuis)begeleiding is Psycho-educatie. Psycho-educatie is een vorm van behandeling waarbij men kennis opdoet over de ontwikkelingsstoornis en hoe dit zich kan uiten in dagelijkse situaties. Het doel van psycho-educatie is dat mensen met een ontwikkelingsstoornis zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun beperkingen en hun kwaliteiten.

Beter bij de les

‘Beter bij de les’ is:

  • een bewezen effectieve individuele training;

  • speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/of leerproblemen.

Praktijk Rachela is in het bezit van een licentie trainer en coach 'Beter bij de les'.

Teken je gesprek

 

Rachela is opgeleid als coach Teken je gesprek.

Met behulp van de methodiek ‘Teken je gesprek’ worden gesprekken visueel gemaakt en worden gedachten zichtbaar op het papier weergegeven, waardoor ze een inzicht geven in de denkpatronen. Symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen worden gebruikt om een gestructureerd, visueel verslag van wat verteld wordt te maken. Het doel van de methode is gedragsverandering. Met ‘Teken je gesprek’ heb ik als hulpverlener een concreet middel in handen, waarbij ik gestructureerd met een persoon kan praten en tekenen over allerlei levenszaken. Deze methodiek is inzetbaar voor personen vanaf acht jaar.

 

Educatieve bijeenkomsten

 

Naast het coachen komt Praktijk Rachela ook graag met ouders en opvoeders praten over leer- en gedragsproblemen waar men tegenaan loopt. Te denken valt aan het organiseren van een "educatieve bijeenkomst" op locatie.

Co-teaching in het onderwijs

 

Praktijk Rachela kan worden benaderd voor het coachen van leerkrachten/docenten in het onderwijs voor het geven van specifieke aandacht aan leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (Passend onderwijs), het coachen van personen op de werkvloer: samen gaan wij na wat het best passend is voor die persoon bij die werkgever.

Dit noem ik ‘coaching-on-the-job’. 

Ik leer leren

 

Ondervindt uw kind problemen met leren? Loopt uw kind vast bij het maken van het huiswerk en schooltaken? Het trainingsprogramma Ik Leer Leren biedt uitkomst en helpt uw kind om zelf te ontdekken welke manier van leren het beste werkt… en om daar gericht en gemotiveerd mee aan de slag te gaan.

Praktijk Rachela biedt de training Ik Leer Leren.

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

https://teaadema.nl/ik-leer-leren/training/

Wat kost de training?

Er geldt een vastgestelde prijs tussen € 182,50 en € 215,00 voor de groepstraining. Dit bedrag is inclusief btw en het werkboek.

Als de training individueel aangeboden wordt zal Praktijk Rachela daarvoor haar eigen tarieven berekenen.

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page