top of page

Praktijk Rachela

Als orthopedagoog is Rachela inzetbaar voor onderzoek/diagnostiek en behandeling van leer- en of gedragsproblemen binnen het onderwijs en binnen Jeugdhulp.
Praktijk Rachela werkt met personen die particulier en die via de gemeente of een samenwerkingsverband hulp vragen. Het gaat hierbij om individuele begeleiding en of gezinsbegeleiding. Praktijk Rachela ontvangt via de huisarts, een gebiedsteammedewerker opdrachten in het kader van de Jeugdwet. Ouders kunnen mij ook op basis van een PGB benaderen. 
Met Jeugdhulp regio FoodValley heb ik een contract om hulp te bieden. Te denken valt aan faalangsttraining, psycho-educatie bij autisme en of ADHD. Kinderen en jongeren die met rouw en verlies te maken hebben worden door Praktijk Rachela begeleid in het omgaan met de dood van een dierbare of een scheiding. Ook voor het uitvoeren van diagnostiek (onderzoek) kan men bij Praktijk Rachela terecht.
Ook jeugdigen en hun ouders die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg kunnen mijn hulp inroepen.

In het kader van Passend Onderwijs benaderen Samenwerkingsverbanden, Praktijk Rachela voor ambulante begeleiding van leerkrachten en leerlingen. Ook ben ik inzetbaar als co-teacher, waarbij ik leerkrachten met behulp van 'coaching on the job' begeleid.

Het gezin

 

Rachela werkt ook met gezinnen. Een jeugdige is onderdeel van een gezin en wanneer de jeugdige uitdagingen ervaart, kijkt Rachela samen met de gezinsleden naar wat er met de uitdaging gedaan kan worden.

Als orthopedagoog ondersteunt Rachela ook volwassenen.

 

Naast het werken met jeugdigen kunnen ook volwassenen zich bij Praktijk Rachela melden met vragen op het gebied van leren, een ontwikkelingsprobleem of een andere hulpvraag.

Praktijk Rachela, lid van FLOW zorgcoöperatie in Zeewolde

 

FLOW staat voor Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn. FLOW is een coöperatie van preventief en oplossingsgericht werkende deskundigen en is er voor ieder mens, op ieder gebied van ontwikkeling en welzijn.

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page