top of page

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw onderzoeker en/of behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de NVO, de SKJ en de LBRT. Uw dossier bevat gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts/therapeut of in geval van uw kind bij de school.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·        er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw onderzoeker en/of behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Vanuit de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging van Onderwijskundige en orthopedagogen) en vanuit de rijksoverheid wordt gesteld dat een dossier rondom jeugdhulp 15 jaar bewaard moeten blijven na afloop van een traject.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

•        uw naam, adres en woonplaats;

•        uw geboortedatum;

•        de datum van de behandeling;

•        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’;

•        de kosten van het consult.

 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een kwaliteitsproduct. Wanneer deze klaar wordt het op de website gekoppeld.

De Privacy Policy van Praktijk Rachela is ook te lezen door onderstaande PDF-icoon te klikken.

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page