top of page
Orthopedagogiek, Remedial Teaching, Jeugdhulp
 
In geval van remedial teaching gaat het om de onvergoede zorg. U betaalt zelf voor de geleverde diensten.

Remedial teaching is professionele didactische hulp, wanneer het leer- en/of sociaal emotioneel proces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt.

 

Bij sommige kinderen/jongeren verloopt het leren minder makkelijk dan verwacht. Aan hun inzet ligt het meestal niet. Desondanks krijgen zij het lezen, spellen, rekenen of schrijven niet goed of onvoldoende onder de knie. Waarschijnlijk heeft u allang aan uw kind gemerkt dat het niet echt lekker gaat op school, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet geheel duidelijk.

 

U gaat op zoek naar passende hulp en vindt die hulp bij een remedial teacher en zorgspecialist. Praktijk Rachela biedt ook remedial teaching.

Remedial Teaching is een specialisme binnen het onderwijs!

 

 

De gouden driehoek

 

Wanneer uw schoolgaande kind bij Praktijk Rachela wordt aangemeld, werk ik bij voorkeur samen met uw kind, u en de school. Dit noem ik de gouden driehoek: samenwerking tussen alle betrokkenen in het belang van uw kind. Aan ouders vraag ik altijd vooraf schriftelijk om hun toestemming om informatie over hun kind bij andere direct betrokkenen op te vragen.

 

Informatie van de school vraag ik zowel schriftelijk als telefonisch op. De visie van de leerkracht en de zorgcoördinator vind ik van groot belang om in het totaaltraject mee te nemen. Het doel is om een zo breed mogelijk beeld van uw kind te krijgen, zijn problemen en mogelijkheden.

De hulpvraag van het kind en de ouders is hierbij leidend.

 

 

Met mijn achtergrond als Remedial Teacher en Intern Begeleider binnen het onderwijs ben ik staat de koppeling tussen Jeugdhulp en onderwijs te maken als het gaat om het ondersteunen van kinderen en hun ouders/opvoeders in het omgaan met leer- en/of gedragsproblemen die thuis en op school voor spanning kunnen zorgen.

 

 

 

Inzet expertise in onderwijs en jeugdhulp

Hoe mijn expertise optimaal ingezet kan worden, zowel in het onderwijs (Passend Onderwijs) als in de jeugdhulp (Jeugdwet), leest u hieronder.

 

Mijn positionering als orthopedagoog en remedial teacher vindt plaats binnen de onderwijszorgketen.

Binnen Passend Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Bij extra ondersteuning is er sprake van externe zorg, die ik kan aanbieden. Onderstaand schema geeft de fasen van ondersteuning en zorg in de gehele onderwijszorgketen weer. Praktijk Rachela is van mening dat onderwijs en jeugdhulp met elkaar verbonden zijn.

 

Aaneengesloten zorg, met de verschillende niveaus van zorgverlening

 

Interne zorg     

Niveau 1        goed onderwijs in klassenverband

Niveau 2        extra zorg in de groepssituatie door de vakleerkracht

Niveau 3        specifieke interventies uitgevoerd of ondersteund door zorgspecialisten in de school

Externe zorg   

Niveau 4       diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg in goede afstemming met de school en de

                     opvoeder

Niveau 5       begeleiding en behandeling in speciale onderwijsvorm: speciaal onderwijs

Het schema dient opstapelend gelezen te worden: als een leerling bijvoorbeeld naar niveau 4 (externe zorg) wordt verwezen, dienen zorgniveau 1, 2 en 3 voortgezet te worden, echter nu samen met de zorg.

Vanaf niveau 3 kunnen scholen en ouders een beroep op Praktijk Rachela doen.

Ouders zijn op alle niveaus partner. Zij kennen tenslotte hun kind het beste!

 

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page