top of page

Vergoedingen

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de bekostiging van de orthopedagogische zorg aan jeugdigen. Indien u vragen over de vergoeding heeft kunt u contact met uw gemeente opnemen. Daarnaast kunt u via de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de wijkteams informatie inwinnen. In sommige gevallen vergoedt de gemeente bepaalde onderzoeken. Neem gerust contact met mij op voor informatie over de mogelijkheden.

Jeugdhulp regio FoodValley

Met regio FoodValley heeft Praktijk Rachela een contract om Jeugdhulp te bieden. Jeugdhulpregio FoodValley bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.
Indien u in een van bovenstaande gemeenten woont, wordt de begeleiding vergoed na verwijzing door het CJG, het wijkteam of de huisarts.
 
Zowel jeugdigen die in aanmerking komen voor vergoede zorg als jeugdigen die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg kunnen mijn hulp inroepen.

Passend onderwijs

Elke school krijgt per leerling een basisbekostiging. Dat geldt zowel voor reguliere scholen als voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast deze basiskosten stelt de overheid geld beschikbaar voor extra ondersteuning. Scholen kunnen met dit geld bijvoorbeeld een remedial teacher inhuren voor extra begeleiding van leerlingen. Het budget is alleen bedoeld voor onderwijs en niet voor zorg. Wilt u meer informatie over passend onderwijs? Meer informatie hierover is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding.

 

 

Meer informatie is te vinden op:

www.belastingdienst.nl/bijzondereaftrek

www.regelhulp.nl

www.passendonderwijs.nl

 

Disclaimer

Deze informatie is met de grootste zorgvuldigheid opgezocht. Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Bericht ontvangen!

bottom of page