Wachttijden

Wat is de wachttijd

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteert Praktijk Rachela de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De definitie van deze regeling is als volgt: “Het aantal weken tussen het moment dat een cliënt (of verwijzer) een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek (eerste zorgcontact), tot het moment dat de cliënt hiervoor terecht kan.” Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. De wachttijden kunnen in de praktijk sterk afwijken. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid zorg die uw zorgverzekeraar of uw gemeente bij Praktijk Rachela heeft ingekocht.

 

Direct hulp?

Praktijk Rachela biedt direct hulp in regio FoodValley en ook daarbuiten. Neem direct contact op via het contactformulier of telefonisch 0332000358, b.g.g. 0643417021.

 

Contract met zorgverzekeraars

Momenteel oriënteert Praktijk Rachela zich op het aangaan van contracten met zorgverzekeraars.

Zolang ik geen contract met zorgverzekeraars heb, betaalt u waarschijnlijk een deel van de onderzoeken/behandelingen zelf. Laat u hierover door uw zorgverzekeraar informeren.

 

Heeft uw kind psychologische zorg nodig?

Directe telefonische screening voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ben u op zoek naar psychologische zorg voor uw zoon of dochter? En is deze jonger dan 18 jaar? Dan hoeft u niet te wachten en krijgt u bij Praktijk Rachela direct een telefonische screening. Hiermee wordt bedoeld dat er telefonisch eventuele aandachtspunten besproken worden. Aan de hand hiervan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De diagnose en behandeling starten snel daarna.

Laatst bijgewerkt op 1 november 2019

Vraag een gratis consult aan
van 15 minuten

Praktijk Rachela

  • Betrokken en persoonlijk: een persoonlijke benadering met betrekking tot problemen.

  • Deskundig: ik ben HBO- en universitair opgeleid en houd mijn vakkennis bij door na- en bijscholing.

  • Kwaliteit: aangesloten en geregistreerd bij de beroepsverenigingen NVO, SKJ.

  • Maatwerk: iedereen is uniek en krijgt een persoonsgebonden aanpak.

  • Oplossingsgericht: samen werken aan een oplossing van problemen.

  • Snel: op dit moment geen wachtlijst (1 januari 2021).

Button-Ambassadeur-500x121_Tafelmethode
wegwijzer-gecertificeerd.jpg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Copyright 2017 - 2021 alle rechten voorbehouden  - Praktijk Rachela & Rachela Slegh-Imperator

PR / T 033 200 0358 | M 064 341 7021 | info@praktijkrachela.nl